OP-560NU

از ویژگی های موس OP-560NU ای فورتک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

طراحی ویژه ادارات

موس جهت افراد ساده پسند

با قابلیت های آسان

دارای یکسال ضمانت شرکت نوترونیک

نوع اتصال:USB 2.0

طول سیم:1.5 متر

دسته: ,

توضیحات

از ویژگی های موس OP-560NU ای فورتک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

طراحی ویژه ادارات

موس جهت افراد ساده پسند

با قابلیت های آسان

دارای یکسال ضمانت شرکت نوترونیک

نوع اتصال:USB 2.0

طول سیم:1.5 متر